Tuyển dụng

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

By : 183 Views05/11/2018
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ … Đọc thêm » “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH”

Xem thêm

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ VIỆT MỸ đang cần tuyển vị trí: “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH”   Mô tả công việc: Tổ chức, xây dựng và điều hành hoạt động kinh doanh tối thiểu 01 Nhãn Sơn trên toàn quốc; Tổ chức tuyển dụng và quản lý tối thiểu...Đọc Thêm

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

By : 205 Views05/11/2018
GIÁM ĐỐC KINH DOANH

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ … Đọc thêm » “GIÁM ĐỐC KINH DOANH”

Xem thêm

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ VIỆT MỸ đang cần tuyển 10 nhân sự vị trí: “GIÁM ĐỐC KINH DOANH”   Mô tả công việc: Tổ chức tuyển dụng và quản lý tối thiểu 20 NVKD đang làm về Sơn nước; Xây dựng và phát triển hệ thống Nhà phân phối Sơn trên...Đọc Thêm

GIÁM ĐỐC MIỀN

By : 216 Views05/11/2018
GIÁM ĐỐC MIỀN

GIÁM ĐỐC MIỀN

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ … Đọc thêm » “GIÁM ĐỐC MIỀN”

Xem thêm

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ VIỆT MỸ đang cần tuyển 20 nhân sự vị trí: “giám đốc miền” . Mô tả công việc: Tổ chức tuyển dụng và quản lý tối thiểu 10 NVKD đang làm về Sơn nước; Xây dựng và phát triển hệ thống Nhà phân phối Sơn trên địa...Đọc Thêm

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

By : 187 Views05/11/2018
GIÁM SÁT BÁN HÀNG

GIÁM SÁT BÁN HÀNG

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ … Đọc thêm » “GIÁM SÁT BÁN HÀNG”

Xem thêm

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ VIỆT MỸ đang cần tuyển 20 nhân sự vị trí: “giám sát bán hàng”   Mô tả công việc: Bán hàng, chăm sóc, duy trì, phát triển mối quan hệ kinh doanh do công ty chuyển giao hoặc các khách hàng tự khai thác được trên khu vực...Đọc Thêm

GIÁM SÁT KINH DOANH

By : 208 Views05/11/2018
GIÁM SÁT KINH DOANH

GIÁM SÁT KINH DOANH

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ … Đọc thêm » “GIÁM SÁT KINH DOANH”

Xem thêm

Do nhu cầu phát triển hệ thống kinh doanh Sơn nước trên toàn quốc, CÔNG TY CP DK QUỐC TẾ VIỆT MỸ đang cần tuyển 50 nhân sự vị trí: “giám sát kinh doanh” Mô tả công việc: –     Bán hàng, chăm sóc, duy trì, phát triển mối quan hệ kinh doanh do công ty chuyển giao hoặc các khách hàng tự khai thác được trên...Đọc Thêm